Nasz priorytet to jakość usług

Przygotowaliśmy bogaty wybór pościeli operacyjnej (barierowej) i odzieży ochronnej ( barierowej) przeznaczonej dla personelu placówek służby zdrowia. Podejmujemy współpracę tylko z najlepszymi producentami proponującymi wyłącznie profesjonalny asortyment do stosowania w procesach prania i dezynfekcji o najwyższej jakości, które to odbywają się w naszych zakładach. Nasi Klienci otrzymują zatem połączenie najwyższej jakości usług z odpornością i długą żywotnością pranych tekstyliów.

Oprócz usług pralniczych świadczymy także doradztwo. Jednocześnie z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością poszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów.

Realizacja usług polega na:

 1. Uzgodnień z Klientem dot. wyboru odpowiedniej kolekcji, pomiarów użytkowników odzieży na terenie firmy Klienta, doboru materiałów, możliwości wyposażenia tekstyliów w logotypy firmy

 2. Kupowaniu tekstyliów na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Klientem

 3. Oznaczaniu pościeli i odzieży medycznej specjalnymi elektronicznymi chipami opartymi na technologii RFID, a także za pomocą kodów kreskowych

 4. Zorganizowaniu specjalistycznego transportu

 5. Usłudze prania, czyszczenia, i konserwowania wynajmowanych tekstyliów

 6. Sprawowaniu kontroli jakości wykonanych usług pralniczych

 7. Naprawie lub wymianie uszkodzonej pościeli i odzieży medycznej

 8. Sprawowaniu opieki doradcy nad nienaganną realizacją usług

Korzyści dla naszych Klientów

 • zdecydowane ograniczenia kosztów oraz optymalizacja wydatków w placówkach służby zdrowia

 • rozłożenie kosztów w czasie (równomierne)

 • eliminacja wydatków związanych z zakupem odzieży medycznej i pościeli

 • bardzo dokładna ewidencja odzieży medycznej i pościeli możliwa dzięki zastosowaniu chipów RFID

 • przekazanie nam obowiązków związanych z praniem, serwisem, naprawą i transportem pościeli i odzieży ochronnej pacjentów i personelu medycznego

 • niezwłoczne uzupełnieniu potrzebnej ilości asortymentu w zależności od ilości zatrudnionych pracowników i obłożenia pacjentów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i wciąż dbając o zaspokojenie ich potrzeb stosujemy najnowsze i najbardziej nowoczesne rozwiązania.

Do jednych z takich rozwiązań należą bardzo praktyczne, najlepiej sprawdzające się na salach operacyjnych – szafy vendingowe. Mają one wielu odbiorców na rynku medycznym, ale także w branży przemysłowej. Co ważne, ich obsługa jest bardzo prosta. Polega to na tym, iż osoba uprawniona do korzystania z szafy loguje się do sytemu za pomocą osobistej karty lub kodu. Dostaje wtedy dostęp do pobrania (zwrotu lub wymiany) asortymentu znajdującego się w dystrybutorze. Zatem odzież potrzebna do pracy zostaje pobrana po zalogowaniu. Po zakończeniu pracy brudna wtedy odzież trafia do zrzutni umieszczonej w szafie vendingowej. Z szafy odzież brudna transportowana jest do naszych pralni. Czysta, uprana odzież trafia ponownie do automatu z odzieżą czystą – gotowa do odbioru. Innowacyjne jest to, iż obsługa szafy nie wymaga udziału osób trzecich. System też rejestruje każdy pojedynczy ruch asortymentu czyli m.in. komu asortyment został wydany, w jakiej ilości, kiedy został wydany i zwrócony. Z pewnością ułatwia to pracę w placówkach.